• Tin khí hậu
  • Thời tiết các điểm
  • Tin cảnh báo thiên tai

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 02 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 02 NĂM 2021 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC

1. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG
Trong tháng 02/2021, không khí lạnh (KKL) hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) và yếu hơn hẳn so với tháng 01/2021. Rét đậm chỉ xuất hiện ngắn ngày và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ. MJO, trong 10 ngày đầu tháng 02, trong pha ngăn cản các hoạt động đối lưu và ít có khả năng gây mưa ở khu vực phía Nam Việt Nam.
a) Thi k 10 ngày đầu tháng (01-10/02/2021): KKL hoạt động yếu, thời tiết ấm áp. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 1,5-2,50C; Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn TBNN từ 1,0-2,00C; Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. Ngày 08-09/02 (ngày 27-28 Tết) do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió ở độ cao khoảng 5000m, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng, các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa đá và lốc sét mạnh; tổng lượng mưa (TLM) tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 30-50mm, có nơi 60-80mm. Các khu vực khác phổ biến ít mưa.
b) Thi k 10 ngày gia tháng (11-20/02/2021): KKL tiếp tục hoạt động yếu. Nhiệt độ khu vực phía Đông Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 1,5-2,50C; Khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cao hơn TBNN từ 1,0-2,00C; Các khu vực còn lại xấp xỉ so với giá trị TBNN cùng thời kỳ. TLM tại khu vực Bắc Bộ, miền Tây Nam Bộ và Nam Tây Nguyên cao hơn 10-30%; tại các khu vực khác xấp xỉ so với giá trị TBNN
c) Thi k 8 ngày cui tháng (21-28/02/2021): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc ở mức thấp hơn giá trị TBNN khoảng 0,5-1,00C. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Chi tiết tin